Home > Rangkaian Nama Bayi > Rangkaian Nama Bayi Laki Islam

Rangkaian Nama Bayi Laki Islam

Berikut adalah contoh Rangkaian Nama Bayi Laki Islam yang indah, disertai artinya rangkaian namanya, dan dilengkapi penjelasan masing-masing komponen nama dan artinya.

Pemberian nama terbaik pada umumnya dapat diperoleh dari banyak sumber. Namun salah satu nama yang paling banyak dipilih yaitu nama dari kata-kata atau tokoh Islami. Nama bertemakan Islami biasanya menggambarkan nilai-nilai terpuji, ketaatan kepada Tuhan, dan lain-lain. Merangkai nama terdiri dari dua katagori yakni antara nama depan dan nama belakang. Inspirasi terbaik dalam memilihkan sebuah nama dapat pula dilihat pada katagori rangkaian Islam berdasarkan abjad yang diinginkan.

Rangkaian Nama Bayi Laki Islam

Aasim Askari = Seorang tentera yang menjadi pelindung dalam kehidupan.
 • Aasim = Pelindung
 • Askari = Tentera
Abbad Nailun Nabhan = Laki-laki yang rajin beribadah dan memperoleh kemuliaan
 • Abbad = Rajin beribadah
 • Nailun = Memperoleh; mendapat
 • Nabhan = Kemuliaan
Abdiel Justin Gilbert = Laki-laki yang menjadi hamba Allah yang adil dan dapat terpercaya
 • Abdiel = Hamba Allah
 • Justin = Adil
 • Gilbert = Terpercaya
Abdilah Abqari Agam = Anak laki-laki yang kuat dan pandai sebagai abdi Allah S.W.T
 • Abdilah, Abdillah : Hamba atau abdi Allah S.W.T.
 • Abqari = Genius, pintar
 • Agam : Kuat
Abdilah Pratama = Putra pertama dari hamba Allah S.W.T
 • Abdilah, Abdillah : Hamba atau abdi Allah S.W.T.
 • Pratama : Putra pertama
Abdu Ariqin Halim = Seorang hamba yang berakhlak baik dan halus
 • Abbdu = Hamba Allah
 • Ariqin = Berakhlak baik
 • Halim = Halus; lembut
Abduh Hubbu Syaraf = Hamba Allah yang menyukai kemuliaan
 • Abduh = Hamba Allah
 • Hubbu = Menyukai; mencintai
 • Syaraf = Kemuliaan
Abdul Aziz Fathul Islam = Laki-laki yang menjadi hamba Allah yang mulia, pembuka kejayaan Islam
 • Abdul Aziz = Hamba Allah yang mulia
 • Fathul = Pembuka kejayaan
 • Islam = Islam, selamat
Abdul Ghaffar = Laki-laki yang menjadi hamba Allah Yang Maha Pengampun
 • Abdu = Hamba
 • Ghaffar = Yang Maha Pengampun
Abdul Ghani = Laki-laki yang menjadi hamba Allah Yang Maha Karya
 • Abdu = Hamba
 • Ghani = Yang Maha Karya
Abdul Hamid Syamil = Laki-laki yang menjadi hamba Allah Yang Maha Terpuji dan menyeluruh
 • Abdu = Hamba
 • Hamid = Yang Maha Terpuji
 • Syamil = Menyeluruh
Abdul Hasib Abidin = Hamba Allah yang pandai menghitung dan beribadah.
 • Abdul Hasib = Hamba yang pandai menghitung
 • Abidin = Yang beribadat
Abdul Karim Syamil = Laki-laki yang menjadi hamba Allah Yang Maha Mulia dan menyeluruh
 • Abdu = Hamba
 • Karim = Yang Maha Mulia
 • Syamil = Menyeluruh
Abdul Karim Wafi = Laki-laki yang menjadi hamba Allah Yang sempurna dan maha Mulia
 • Abdul = Hamba Allah
 • Karim = Yang Maha Mulia
 • Wafi = Sempurna
Abdul Khair Tsabit = Laki-laki konsisten sebagai hamba yang sangat baik
 • Abdul = Hamba Allah
 • Khair = Paling; sangat baik
 • Tsabit = Konsisten; tetap
Abdul Khalaf At-Tauhid = Seorang hamba Allah dengan kemurnian iman yang mempunyai sifat baik
 • Abdul = Hamba Allah
 • Khalaf = Anak yang baik; bagus
 • At-Tauhid = Kemurnian iman (keesaan Allah)
Abdul Latif = Seorang pria sebagai hamba Allah yang mempunyai sikap lemah lembut.
 • Abdul = Abdi, hamba Allah
 • Latif = Lemah lembut
Abdul Wafi Raja Nu'man = Hamba sempurna yang mengharapkan kenikmatan Allah
 • Abdul = Hamba Allah
 • Wafi = Sempurna
 • Raja = Harapan; asa
 • Nu'man = Kenikmatan
Abdul Wahab Khalaf = Laki-laki yang baik sebagai hamba Allah Yang Maha Memberi
 • Abdul = Hamba Allah
 • Wahab = Yang Maha memberi
 • Khalaf = Anak yang baik; bagus
Abdul Wahid Abadi = Hamba Allah yang maha esa dan kekal.
 • Abdul Wahid = Hamba Allah yang esa
 • Abadi = Yang kekal
Abdul Wahid Muinurraja = Laki-laki yang membantu untuk memohon pertolongan sebagai hamba Allah Yang Maha Esa
 • Abdul = Hamba Allah
 • Wahid = Yang Maha Esa; Tunggal
 • Muinul = Membantu, menolong
 • Raja = Harapan; asa
Abdullah Anwar Rabani = Seorang hamba Allah yang memancarkan sinar ketuhanannya
 • Abdullah = Hamba Allah
 • Anwar = Sinar; Cahaya; Nur
 • Rabbani = Ketuhanan
Abdullah At-Tauhid = Laki-laki yang menjadi hamba-Nya dengan keesaan Allah
 • Abdullah = Hamba Allah
 • At-Tauhid = Kemurnian iman (keesaan Allah)
Abdullah Ath-Thahir = Laki-laki yang menjadi hamba Allah dengan kesucian
 • Abdullah = Hamba Allah
 • Ath-Thahir = Suci; bersih
Abdullah Rafif = Seorang hamba Allah yang berbudi pekerti baik
 • Abdullah = Hamba Allah
 • Rafif = berbudi pekerti baik; bagus
Abdullah Rasyiqul Abid = Seorang hamba Allah yang gagah dan suka beribadah
 • Abdullah = Hamba Allah
 • Rasyiqul = Gagah; kekar; kuat
 • Abid = Beribadah
Abi Abdul Absyar = Seorang kakak laki-laki sebagai abdi tuhan yang selalu gembira.
 • Abi = Kakak
 • Abdul = Abdi
 • Absyar = Bergembira
Abid Aqila Pranaja = Anak laki-laki yg berakal dan ahli ibadah
 • Abid : Ahli Ibadah (Arab)
 • Aqila : Yg berakal (Arab)
 • Pranaja : Anak laki-laki (Sansekerta, Kawi)
Abid Aqila Rajendra = Laki-laki yang ahli ibadah sangat tampan dan berakal
 • Abid = Ahli ibadah
 • Aqila = Yang berakal
 • Rajendra = Sangat tampan
Abid Fadhil Abyan = Ahli ibadah yg mulia yg menjelaskan dgn gamblang
 • Abid : Ahli Ibadah (Arab)
 • Fadhil : Mulia
 • Abyan : Yangg menjelaskan dengan gamblang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next >>

Sekiranya kumpulan Rangkaian Nama Bayi Laki Islam ini dapat memberikan ide pemberian nama. Lihat juga kategori rangkaian nama bayi lainnya.

Suka halaman ini? Beritahu teman:Cari Nama:

Artikel Popular
Nama Bayi | Nama Bayi Islam Laki-Laki | Nama Bayi Islam Perempuan | Rangkaian Nama Bayi | Rangkaian Nama Islam Laki-Laki | Rangkaian Nama Bayi Islam Perempuan | Artikel Bayi | Artikel Kehamilan